Sweet Serenity★
KATHLEEN MENDEZ
FREELANCE MODEL, CULINARY ARTS STUDENT,
BLOGGER.
Home Theme Ask me my dear! :) Submit

Sana, hindi ka katulad ng BUWAN. Na iiwan ako, pagdating ng araw. :(

(Source: jander, via itsjanderrussell)

Sa sobrang pagbalewala mo sa akin “tinatamad na tuloy akong mahalin ka”.

(Source: sabihinmosakanya)

Gusto ng mga BABAE yung sinusurprise sila. Kahit hindi ka GWAPO basta sweet ka malaki ang chance na mainlove siya sayo. :”>

(Source: captainpinoy, via captainpinoy)

(via loveelikeyolo)

In order for us to be happy again, we must let go of the things that makes us sad.

(via diaryniabbyang)

Wag ka lng mag focus sa taong mahal mo, matuto ka ding makiramdam sa mga taong nagmamahal sayo.
"IDEAL BOYFRIEND" →

djpotestad:

Hinahabol ka niya pag nag-walk out ka.

Kahit gusto mong ikaw na magbayad ng binili mo, siya pa rin ang magbabayad.

Lagi kang napapatawa kahit gaano pa siya ka-korni, napapangiti ka pa rin.

Yayakapin ka kahit maraming tao sa paligid.

Hahawakan niya ang kamay mo kahit pasmado.

Magsosorry sayo…

(via ojamsays)

The prettiest girls have the scariest dad.

(via sarilingpananaw)

May araw talaga na mafifeel mo na sobrang hindi mo deserve yung treatment sayo ng mga friends mo. Na yung parang maiisip mo na mas sobra yung pagiging totoong kaibigan mo sa kanila samantalang sila kulang yung effort.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter